รถพยาบาลเอกชน บริษัทแอมบูแลนซ์เอ็กซ์เพรสจำกัด

AmbulanceExpress.,Ltd
Ambulance Express
บริษัท แอมบูแลนซ์เอ็กซ์เพรส จำกัด
ให้บริการรถพยาบาลเอกชน เคลื่อนย้าย รับส่งผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล
รับผู้ป่วยกลับบ้าน กลับภูมิลำเนา สแตนบายงานEvent งานคอนเสิร์ต จุดคัดกรอง

-บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
-บริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยส่งต่อตามสิทธิ
-บริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด
-บริการรถพยาบาลส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
-บริการรถพยาบาลรับส่ง บ้านพักหรือท่องเที่ยว ต่างจังหวัด
-บริการจุดคัดกรอง ตรวจATK
-บริการจุดปฐมพยาบาล First Aid
-บริการStanby งานอีเว้นท์ งานคอนเสิร์ต งานกิจกรรม งานสัมมนา ประชุม ต่างๆ
Ambulance Express
บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายรับ-ส่งผู้ป่วย
-บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด24 ชั่วโมง

-บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยตามแพทย์นัด
-บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยกลับบ้านพัก พักฟื้น ทั่วประเทศ
-บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยรักษาตามสิทธิรักษา
-บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยทำธุรกรรมต่างๆ
Ambulance Express
บริการหน่วยปฐมพยาบาล Standby
-Stanby งานแข่งขันกีฬาต่างๆ งานวิ่ง งานปั่นจักรยาน
-Stanby งานอีเว้นท์ต่างๆ งานคอนเสิร์ต สัมมนา ประชุม
-งานถ่ายทำโฆษณา ถ่ายทำภาพยนตร์
-ติดตามคณะทัวร์ ดูแลกิจกรรมในกรุ๊ปทัวร์
-ประจำโรงงาน หรือสถานประกอบการ
Ambulance Express
บริการหน่วยคัดกรอง ตรวจATK
-บริการจุดคัดกรอง วัดไข้ วัดอุณหภูมิ
-บริการตรวจATK
รถพยาบาลเอกชน บริษัทแอมบูแลนซ์เอ็กซ์เพรส จำกัด
รถพยาบาลแอมบูแลนซ์เอ็กซ์เพรสจำกัด บริการรถพยาบาลเอกชน 24ชั่วโมง ทั่วประเทศ
ให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแพทย์นัด กายภาพ ส่งต่อโรงพยาบาลตามสิทธิรักษา
ทำธุรกรรมต่างๆ เช่น งานอุปสมบท งานเเต่ง เที่ยวต่างจังหวัด
เบอร์โทร.02-0632323

Past Works

ผลงานที่ผ่านมา

"ใส่ใจดุจญาติมิตร ทุกชีวิตพร้อมดูแล"
บริการด้านการแพทย์ สะอาด ปลอดภัย อุปกรณ์ทันสมัย
พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมง